Projekty ve výzvě č. 82

Výzva č. 82 Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře byla vyhlášena se záměrem realizovat projekty, které  otestují nová řešení existujících sociálních problémů a zároveň přinesou data a evidenci pro systémovou změnu. Podmínky výzvy kladly vysoké nároky na realizátory především v oblasti spolupráce se stakeholdery, evaluace a advokační práce. Bylo zásadní, aby již během přípravné fáze projektu žadatel spolupracoval se všemi relevantními a významnými stakeholdery, aby vyslyšel jejich potřeby i připomínky a nastavil vzájemnou komunikaci. Právě tento aspekt je jedním z předpokladů pro potenciální systémové využití nového řešení v praxi a při nastavování efektivnějších veřejných politik ČR. Nedílnou součástí projektů výzvy č. 82 je robustní evaluace prokazující kauzalitu intervence, tedy zda testované řešení funguje či nikoliv a nakolik intervence přispívá ke kvalitativním změnám u cílové skupiny. Výsledky z takto provedené evaluace pak může realizátor mimo jiné dobře použít při advokační práci, při prosazování a šíření řešení v praxi.

Ve výzvě č. 82 realizuje svůj projekt celkem 11 organizací se značnou variabilitou témat i přístupů. Některé přenášejí osvědčený model ze zahraničí a testují jeho možnosti využití v ČR, některé testují svůj vlastní přístup, který vychází z jejich dlouholetých zkušeností s prací s cílovou skupinou, jiné zase chtějí zefektivnit fungování existujících služeb zaváděním inovačních prvků. S podpořenými projekty se můžete podrobněji seznámit níže.

Pokud by Vás zajímalo víc informací o výzvě, můžete nám napsat na následující kontakty:

Eva Holubcová - eva.holubcova@mpsv.cz 

Štěpán Rezek - stepan.rezek@mpsv.cz

Petra Odehnalová  - petra.odehnalova@mpsv.cz

 

Propagační foto

SKRZE ODDLUŽENÍ SPOLEČNĚ

Propagační foto

RANÁ INTERVENCE U PAS

Propagační foto

NAMASTÉ CARE

Propagační foto

PRÁCE S NÁSILNOU OSOBOU

Propagační foto

IKM COMMUNITAS

Propagační foto

PODPORA DOMÁCÍ PÉČE

Propagační foto

O KROK

Propagační foto

PRACOVNĚ REHABILITAČNÍ STŘEDISKA

Propagační foto

PODPORA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ V OSTRAVĚ

Propagační foto

APLIKACE GOOD-LIVES MODELU V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ

Propagační foto

ZŮSTAT CO NEJDÉLE DOMA