Zpět

Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů

Číslo: B9

Platnost od: 15. 5. 2013 15:00

Platnost do: 31. 3. 2014 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Upozornění: ve dnech 23. a 27. 12. 2013 nebude možné odevzdávat žádosti v budově Kartouzská 4. Žádosti je možné odevzdat na podatelně budovy MPSV Na poříčním právu 1, Praha 2.

 

Termíny dílčích uzávěrek výzvy č. B9:

  • 1. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 15. 7. 2013
  • 2. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 13. 9. 2013
  • 3. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 11. 10. 2013
  • 4. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 15. 11. 2013
  • 5. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 31. 12. 2013
  • 6. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 14. 2. 2014
  • 7. dílčí uzávěrka příjmu žádostí 31. 3. 2014

Soubory ke stažení:

Upozornění: Text výzvy byl revidován. Důvodem revize výzvy je úprava kapitoly 9. Nepřímé náklady.

Přílohy:

Výsledky výzvy č. B9:


 
Uveřejněno: 15. 5. 2013
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016