Zpět

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní veřejná správa v ČR

Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní veřejná správa v ČR

Číslo: D9

Platnost od: 14. 5. 2014 12:00

Platnost do: 11. 7. 2014 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: uzavřená

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: Žádosti prostřednictvím IS Benefit7 je možné podávat od 21. 5. 2014.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 14. 5. 2014
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016