Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – – Rozvoj obce

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 04. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 157 000 Kč

 
08. 03. 2021

SMART MMR

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 04. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 434 710 Kč

 
04. 03. 2021

Výběr dodavatele vzdělávacích kurzů se zaměřením na LEAN

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 850 000 Kč

 
03. 03. 2021

Pořízení pasportů a strategií rozvoje obce Dvorce a obce Křišťanovice

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 03. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 510 000 Kč

 
26. 02. 2021

Vzdělávání zaměstnanců města Bučovice zařazených do městského úřadu – část B

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 455 073,55 Kč

 
26. 02. 2021

Pořízení propagačního videa

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 03. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
18. 02. 2021

Podpora rovného postavení žen a mužů ve společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 274 000 Kč

 
18. 02. 2021

Elektronická úřední deska

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 03. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 530 000 Kč

 
18. 02. 2021

Dodávka stavebnicových kontejnerů

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 062 400 Kč

 
17. 02. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 8 - Zajištění zpracování mapy bariér ve veřejném prostoru města Broumov

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 45 000 Kč

 
17. 02. 2021

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II - dílčí část 7 - Zajištění analytických podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – Nové Město nad Metují (Návrh systému dalšího návazného dostupného bydlení v rámci prevence soc. vyloučení v NMnM)

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 75 000 Kč

 
17. 02. 2021

Plzeň v pohybu – KA02 Akreditované vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Plzně

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 03. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
16. 02. 2021

Zajištění vzdělávání pro KWD Bohemia, s.r.o. III

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 03. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 270 000 Kč

 
15. 02. 2021

Zajištění vzdělávání pro KWD Bohemia, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 03. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 53 500 Kč

 
15. 02. 2021

Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2021 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 660 643 Kč

 
12. 02. 2021

Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 865 000 Kč

 
11. 02. 2021

Elektronické úřední desky

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 732 000 Kč

 
10. 02. 2021

Akční plán Mikroregionu Sokolov - východ

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 02. 2021 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 104 132,3 Kč

 
05. 02. 2021

Analytická studie Nadregionální biokoridor Ohře

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 02. 2021 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 157 050 Kč

 
05. 02. 2021

Podnikové vzdělávání DITON 2

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 02. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 595 000 Kč

 
03. 02. 2021