Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vstupní informační prezentace projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Vstupní informační prezentace projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Cílem vstupní informační prezentace projektu Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji je seznámit potencionální účastníky projektu s projektovými aktivitami, s dalšími možnostmi podpory plynoucí z účasti v projektu a také s jejich právy a povinnostmi vyplývající přímo z účasti v projektu. 

Akce je určena pro uchazeče o zaměstnání z Moravskoslezského kraje, kteří jsou registrovaní na Úřadu práce ČR (KoP Bruntál) a kteří splňují podmínky cílové skupiny projektu (tj. osoby ve věku do 29 let včetně, které postrádají pracovní zkušenosti, resp. jejichž pracovní zkušenosti od ukončení přípravy na povolání nejsou delší než 3 roky).

Účast na akci je možný pouze na základě doporučení kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Další informace o projektu a kontakty jsou dostupné na https://www.uradprace.cz/web/cz/zaruky-pro-mlade-1 .

Trvání akce: 29. 1. 2020 — 29. 1. 2020
Místo konání:
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Město: Bruntál
  • Ulice: Květná
  • Číslo popisné: 1457/64
Organizátor: Úřad práce ČR
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Uchazeči o zaměstnání
 
Vytvořeno: 13. 1. 2020
 
Aktualizováno: 13. 1. 2020
 
Intended for: Veřejnost