Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Seminář pro zaměstnavatele

Seminář pro zaměstnavatele

Povinný podíl OZP 2020 a související změny

Trvání akce: 21. 1. 2020  09:00  — 21. 1. 2020  11:00 
Místo konání:
  • Kraj: Zlínský kraj
  • Město: Zlín
  • Ulice: třída Tomáše Bati
  • Číslo popisné: 3792
  • Další upřesnění: Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín, zasedací místnost-dveře č.832, 8. patro
Organizátor: Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Zlín
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Zaměstnavatelé
 
Vytvořeno: 14. 1. 2020
 
Aktualizováno: 14. 1. 2020
 
Intended for: Veřejnost