Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Informační setkání v rámci projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263 - Praha

Informační setkání v rámci projektu „Zajištění podpory střednědobého plánování soc. služeb na krajské úrovni“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0007263 - Praha

Obsahem informačních setkání bude představení výstupů projektu "Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni" primárně k tématu plánování/síťování soc. služeb (zejm. návrh obecných kritérií pro vstup do krajské sítě soc. služeb, aktualizovaná verze dokumentu Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, materiál popisující možnosti spolupráce obcí a krajů). Dále bychom v rámci diskuse na informačních setkání rádi získali náměty pro případné doplnění či zpřesnění těchto materiálů ze strany účastníků setkání.

Trvání akce: 4. 2. 2020  09:30  — 4. 2. 2020  14:00 
Místo konání:
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • Město: Praha
  • Ulice: Karlovo náměstí
  • Číslo popisné: 671/24
  • Další upřesnění: Braunův dům
Organizátor: MPSV
Program:

4. 2. 2020, 9:30 – 14:30 (časová rezervace prostorů)

 

Časový harmonogram akce:

9:30 – 10:00 příprava prostor a občerstvení

10:00 – 14:00 konání akce

14:00 – 14:30 úklid prostor 

Pravidla účasti:

Potvrzení účasti do 21.1.2020 emailem na adresu: michaela.zimandlova@mpsv.cz

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 
Vytvořeno: 14. 1. 2020
 
Aktualizováno: 14. 1. 2020
 
Intended for: Veřejnost