Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Seminář pro zaměstnavatele

Seminář pro zaměstnavatele

Seminář pro zaměstnavatele na téma: Role Úřadu práce ČR v zahraniční zaměstnanosti. 

 

Trvání akce: 27. 1. 2020  10:00  — 27. 1. 2020  12:00 
Místo konání:
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • Město: Třebíč
  • Ulice: Komenského náměstí
  • Číslo popisné: 1189/8
Organizátor: Úřad práce ČR
Program:

Evidence volných pracovních míst (zaměstnanecká karta).

Test trhu práce.
Procesy v rámci centrálního registru Ministerstva vnitra.
Informace k legislativním změnám týkajících se zaměstnávání cizinců.
Oznamovací povinnost vůči ÚP ČR.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Zaměstnavatelé
 
Vytvořeno: 14. 1. 2020
 
Aktualizováno: 14. 1. 2020
 
Intended for: Veřejnost