Zpět

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO LAICKÉ PEČOVATELE V DOMÁCNOSTI

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO LAICKÉ PEČOVATELE V DOMÁCNOSTI

Svépomocná skupina je určena pečujícím osobám z regionu MAS Pobeskydí, které pečují o své blízké v domácnosti. Skupina se schází za účelem výměny informací, podpory a konzultace problémů pečujících a současně je otevřena také dalším rodinným příslušníkům, přátelům a dalším osobám, jichž se tato problematika dotýká. Celým setkáním bude provázet paní ThDr. Miriam Szőkeová, PhD., koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie. Jelikož stávající epidemiologická situace umožňuje prezenční setkání, skupina se tak uskuteční v SEN centru, Třanovice 188.

Trvání akce: 7. 10. 2021  16:00  — 7. 10. 2021  18:00 
Místo konání:
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • Město: Třanovice
  • Číslo popisné: 188
  • Další upřesnění: SEN centrum
Organizátor: Slezská diakonie
Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
Soubory ke stažení:
 
Vytvořeno: 5. 10. 2021
 
Aktualizováno: 5. 10. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost