Zpět

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Výběr účastníků projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji

Cílem aktivity je nábor osob do projektu Záruky pro mladé ve Středočeském kraji. Na akci bude představen projekt a jeho cíle, klíčové aktivity a práva a povinnosti účastníků projektu.

Projekt je určen jak uchazečům o zaměstnání tak neaktivním osobám do 29 let věku včetně, bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání, jejichž délka v evidenci Úřadu práce krajské pobočky v Příbrami a kontaktních pracovištích ÚP ČR Středočeského kraje je delší než 3 měsíce a dosavadní praxe nepřekračuje v součtu 3 roky.

Trvání akce: 2. 8. 2021  13:00  — 2. 8. 2021  17:00 
Místo konání:
  • Kraj: Středočeský kraj
  • Město: Kutná Hora
  • Ulice: Benešova
  • Číslo popisné: 70/2
  • Další upřesnění: Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Kutná Hora
Organizátor: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami
Pravidla účasti:

Uchazeče o zaměstnání přihlašuje na aktivitu příslušná poradkyně pro zprostředkování zaměstnání. Osoby neaktivní se mohou přihlásit kontaktováním přímo pracovníků projektu.

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 
Vytvořeno: 25. 6. 2021
 
Aktualizováno: 25. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost