Zpět

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Liberecký kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Liberecký kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika

Trvání akce: 24. 5. 2021  10:00  — 24. 5. 2021  13:00 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Seminář bude realizován online prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:

10:00 – 10:10 Úvodní slovo (krajský poradce projektu Krajská rodinná politika, MPSV)
10:10 – 10:30 Koncepční zajištění rodinné politiky Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)
10:30 – 11:00 Koncepce rodinné a seniorské politiky města Hodkovice nad Mohelkou na období 2020 – 2026 (Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou)
11:00 – 11:10 Výstupy projektu a jejich zhodnocení (krajský poradce projektu Krajská rodinná politika, MPSV)
o Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni
o Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR 
11:10 – 11:40 "Rodina ve firmě“ jako jeden z hlavních pilířů Sítě pro rodinu (Síť pro rodinu z.s.)
11:40 – 12:10 Sladění pracovního a rodinného života a vztahy v rodině 
12:10 – 12:20 Výstupy projektu a jejich zhodnocení (krajský poradce projektu Krajská rodinná politika, MPSV)
o Návrh na rozšíření Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje (2019–2023)
o Návrh implementace opatření pro Liberecký kraj
12:20 – 12:35 Regionální individuální projekty Úřadu práce ČR s dopadem na zaměstnanost v Libereckém kraji (Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Liberci)
12:35 – 13:00 Implementace dětských skupin (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Pravidla účasti:

Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce. 

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Orgány veřejné správy
  • Nestátní neziskové organizace
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Rodiče s malými dětmi
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
 
Vytvořeno: 14. 5. 2021
 
Aktualizováno: 14. 5. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost