Zpět

Efektivní veřejná správa – příklady dobré praxe

Jaké pokroky udělaly úřady ve svém fungování směrem dovnitř i směrem k občanům? Jak přispěly svými aktivitami k rozvoji města? Lze se u některých inspirovat?

To jsou základní otázky, na které se snaží odpovědět informativní dokumenty za projekty příjemců podpory výzev pro ÚSC a Prahu OPZ. Cílem dokumentů je seznámit čtenáře s aktivitami jednotlivých úřadů, s výsledky a přínosy realizovaných projektů a poskytnout tak příklady dobré praxe. Aktuálně byly ve spolupráci se zástupci úřadů dokončeny informace za projekty Moravskoslezského kraje, Valašské Meziříčí a Mostu, s jejichž obsahem se můžete seznámit v případových studiích. Postupně budou zpracovány i aktivity dalších vybraných příjemců.

 

Propagační foto


 
Uveřejněno: 10. 2. 2022
 
Aktualizováno: 10. 2. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel