Projekty realizované v Prioritní ose 4 OPZ, Efektivní veřejná správa

Být úřadem 21. století znamená rozvíjet managment kvality, posilovat strategické řízení úřadu směrem k zaměstnancům a směrem ke klientům, hlásit se k hodnotám udržitelného rozvoje a při zvyšování efektivity mj. i využívat moderní technologie ke komunikaci úřadu se svými občany. K takovýmto cílům směřovala i podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci vypsaných výzev pro územní samosprávní celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) a hl. město Prahu. V níže uvedených příkladech bychom Vás rádi seznámili s pokroky a výsledky na jednotlivých úřadech včetně příkladů dobré praxe. Za jednotlivé projekty byly do dokumentů zapracovány pouze vybrané aktivity.

 

 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - CHYTRÝ VALMEZ

Podporu z OPZ využilo město pro „Chytrý VALMEZ“, vytvoření strategického dokumentu pro zavedení principu Smart City při řízení a rozvoji samosprávy. Od roku 2013 přechází město postupně na moderní LED osvětlení. Přechod na moderní technologie znamená úspory elektrické energie, a to dle slov starosty města Roberta Stržínka až o 60 %.

 

TOP TÉMA:

 • Smart City
 • Strategický dokument Chytrý VALMEZ
 • Participativní rozpočet
 • Energetické úspory
 • Pasportizace
 • Mapový portál
 • prezentace

 

MOST, LITVÍNOV – ROZVOJ MĚSTSKÉ MOBILITY

Podporu z OPZ využilo město Most ve spolupráci
s městem Litvínov k posílení strategického řízení úřadů v oblasti dopravní politiky a k rozvoji městské mobility. Na Magistrátu města Most byla zřízena nová pracovní pozice - koordinátor městské mobility.

V roce 2020 byla dokončena studie proveditelnosti nového autobusového terminálu města Most.

 

TOP TÉMA:

 • Plán udržitelné městské mobility měst Mostu
  a Litvínova
 • Pocitová mapa
 • Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov
 • Virtuální prohlídka rekonstruovaných přednádražních prostor
 • prezentace

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – ROZVOJ EGOVERNMENTU

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  se snaží být moderní organizací, která využívá technologie
a inovativní řešení pro zrychlení práce a ušetření finančních prostředků. V rámci projektu OPZ byl vytvořen model architektury ICT kraje tak, aby zjednodušil a elektronizoval některé agendy úřadu. Dalším inovativním počinem je využití softwarového robota Karla.

 

TOP TÉMA:

 • Egovernment
 • Architektura ICT— Enterprise Architecture
 • Elektronizace služeb
 • Robotická automatizace
 • prezentace

Propagační foto

 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM –

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A EFEKTIVNÍ ÚŘAD 

Zásadním nástrojem pro strategické řízení a pro budoucí směřování města se stal Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030, na jehož tvorbu využilo město podporu z OPZ. Dokument je veřejnosti prezentován atraktivní formou pomocí videa, jež pomáhá obsah dokumentu lehce pochopit. Mezi realizovaná opatření patří např. portál životních situací.

 

TOP TÉMA:

 • Strategický plán rozvoje města
 • Strategické řízení
 • Portál životních situací
 • Mobilní rozhlas
 • prezentace

Propagační foto

 

ZNOJMO - KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE 

V souladu s managmentem společenské odpovědnosti rozvíjí Městský úřad Znojmo moderní nástroje komunikace s veřejností, a to i za využití podpory OPZ. Občané jsou tak pravidelně informování, zapojováni a snáze si vyřídí věci na úřadě. Aktivní je město i v oblasti marketingu cestovního ruchu, kde díky kampani #mastozadax zažilo v roce 2020 jednu

z nejsilnějších turistických sezón.

 

TOP TÉMA:

 • Systém společenské odpovědnosti
 • Komunikační nástroje
 • Portál občana
 • Participativní rozpočet
 • Marketingová strategie v cestovním ruchu
 • Marketingová a komunikační strategie
 • prezentace