Zpět

Přidělování dotací ve výzvách č. 111 a 133 OPZ

Informujeme žadatele ve výzvách č.111 a č. 133 na podporu vzniku a provozu dětských skupin pro podniky, že v současné době probíhá intenzivní vystavování právních aktů a vyplácení prvních zálohových plateb.

Zálohová platba je poskytnuta do 20 pracovních dnů od akceptace vydaného právního aktu ze strany příjemce, případně – pokud se jedná o projekt, který bude zahájen později než 1 měsíc od akceptace vydaného právního aktu – nejpozději k datu zahájení realizace projektu, a to bez žádosti o platbu, na základě právního aktu.


 
Uveřejněno: 26. 11. 2019
 
Aktualizováno: 26. 11. 2019
 
 
Určeno pro: Žadatel