Zpět

Záměr podpory flexibility a diverzity ve firmách

Zveřejňujeme záměr první z plánovaných podpor pro OPZ+ v oblasti rovných příležitostí a otevíráme tak veřejnou diskuzi.

V tomto případě zvažujeme pomoc s programy zaměřenými na nestereotypní volbu povolání a výběr studijního oboru, pomoc zaměstnavatelům vytvořit podmínky umožňující zaměstnání a kariérní růst rodičů s malými dětmi, větší diverzitu ve firmách a zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Vyhlášení lze očekávat od poloviny roku 2022.

Postupně budou zveřejněny i další záměry podpor. Jejich společným rysem je podpora slaďování soukromého a profesního života, nastavení rovných příležitostí a snížení gender pay gap ve firmách..

Budeme velice rádi za Vaše názory nebo náměty např. na:

  • skladbu témat podpory - máte-li návrhy na další okruhy podpory, uvítáme připojení odkazu na výzkumy, studie, evaluace, úspěšné projekty apod., které zařazení nového tématu odůvodní,
  • aktivity spadající do zvolených okruhů, ideálně i s odkazem na jejich úspěšnou realizaci,
  • doporučení způsobu šíření informací o zamýšlené podpoře mezi firmami,
  • cokoli dalšího relevantního, co posune téma rovných příležitostí dále.

Diskusní příspěvky i dotazy k záměru podpory můžete sdílet na našem diskuzním fóru na listu Diskuze nebo Otázky.

Máte-li zájem se zapojit do plánovaných „diskuzních kulatých stolů“ (září – říjen 2021), zašlete nám prosím svou krátkou vizitku (včetně tématu, o kterém byste chtěli diskutovat nebo se dozvědět více) na adresu ilona.johnova@mpsv.cz.

Zastupujete-li firmu, která uvažuje o rozvoji v oblasti flexibility a diverzity, a potřebujete posoudit shodu Vašeho záměru s plánovanou podporou z OPZ+, obraťte se na adresu ilona.johnova@mpsv.cz.

Těšíme se na diskuzi i budoucí spolupráci.

Oddělení projektů rovnosti žen a mužů I

 

 


 
Uveřejněno: 6. 8. 2021
 
Aktualizováno: 6. 8. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel