Zpět

Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 126 OPZ (mikrojesle)

Alokace výzvy č. 126 OPZ zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR mimo hl. m. Prahu byla navýšena na 121 719 996 Kč. Podpořeny tak budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů.

Veškeré informace naleznete na stránce výzvy č. 126.
 
Uveřejněno: 23. 11. 2016
 
Aktualizováno: 10. 1. 2017
 
 
Určeno pro: Žadatel