Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Číslo: 126

Platnost od: 5. 1. 2016 08:00

Platnost do: 6. 6. 2016 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16. 5. 2016 00:00

Alokace v Kč: 121 719 996

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:01:04

Specifický cíl:
 • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.2 Rovnost žen a mužů
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

23. 11. 2016: Alokace výzvy byla navýšena na 121 719 996 Kč. Podpořeny budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů. Přehled podpořených projektů lze nalézt v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže).

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů: 

 • Do výzvy bylo podáno celkem 105 projektových žádostí.
 • Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže), která proběhla 14. - 15. září 2016.
 • Přehled podpořených projektů lze nalézt v závěrečné části zápisu.
 • Zápis z jednání výběrové komise 

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Osobní konzultace:

Osobní konzultace jsou možné na základě domluvy s Vaším projektovým manažerem, popř. je možné se obrátit na Mgr. Barboru Černou (barbora.cerna@mpsv.cz) nebo Ing. Jana Jelínka (jan.jelinek@mpsv.cz).


 
Uveřejněno: 5. 1. 2016
 
Aktualizováno: 20. 9. 2019