Upravit filtr
Upravit filtr

Soutěž REGIOSTARS 2023

Realizovali jste zajímavý projekt OPZ a chcete ho představit ostatním? Zapojte se do soutěže REGIOSTARS 2023. Již jen 15 dní na podání přihlášky!

 
16. 05. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Možnost využití inflační doložky ve smlouvách na veřejné zakázky

 
22. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace obvyklých cen a mezd OPZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna nová verze dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy, která je platná od 1. 5. 2022.

 
04. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ.

 
26. 04. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Výjimka pro dětské skupiny – Lex Ukrajina

Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimky, kterou se promítá zákon č. 66/2022 Sb. (tzv. „Lex Ukrajina“) do pravidel realizace pro jednotkové projekty dětských skupin podpořených z OPZ.

 
31. 03. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na nedovolený souběh více pracovněprávních vztahů zaměstnance na stejný druh práce

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce, dle kterého „zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“

 
11. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů pro monitorování podpořených osob

Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů platná od 3. 2. 2022.

 
03. 02. 2022
 
Určeno pro: Příjemce

Soutěž - „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“

Evropská komise na konci loňského roku vyhlásila soutěž pod názvem - Evropská hlavní města diverzity a inkluze. Tato soutěž je vyhlášena na podporu měst, obcí a municipalit-krajů, které rozvíjí konkrétní aktivity podporující rovné příležitosti, diverzitu a inkluzivní přístupy.

 
02. 02. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Aktualizace vzoru souhrnné evidence u výzvy č. 110

Upozorňujeme příjemce podpořené ve výzvě č. 110 OPZ "Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!“, že k 1. 2. 2022 byl aktualizován vzor souhrnné evidence (příloha zprávy o realizaci projektu).

 
01. 02. 2022
 
Určeno pro: Příjemce

Prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci o vydání výjimky týkající se možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce. Výjimkou se aktualizují podmínky pro poskytování podpor na základě čl. 3.1 a 3.10 Sdělení Komise 2020/C 91 I/01 - Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (dále jen „Dočasný rámec“) v souvislosti s přijetím 6. změny Dočasného rámce Evropskou komisí dne 18. 11. 2021.

 
17. 12. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel

Speciální stránky Záměru podpory diverzity a flexibility pracovního prostředí

Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem vyšší informovanosti zájemců a pro zlepšení efektivity komunikace mezi ŘO a zájemci, byly vytvořeny speciální stránky ZÁMĚRU PODPORY DIVERZITY A FLEXIBILITY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, jakožto jedné z plánovaných podpor v rámci OPZ+.

 
17. 12. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Výjimky pro výpočet obsazenosti u DS a osobních nákladů u mikrojeslí

Řídicí orgán upozorňuje na zveřejnění výjimek pro výpočet obsazenosti u dětských skupin a pro výpočet osobních nákladů v projektech mikrojeslí v období zhoršené epidemiologické situace způsobené onemocněním COVID-19.

 
30. 11. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Vláda dala zelenou Operačnímu programu Zaměstnanost plus

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky němuž může Česká republika získat v období mezi roky 2021 až 2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR.

 
06. 10. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce, Dodavatel, Média

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

 
23. 09. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Upozornění ke způsobu předložení čestného prohlášení k zapojení příjemce do svěřenského fondu

Toto upozornění je určeno pro příjemce, kteří byli dne 29. 7. 2021 vyzváni řídicím orgánem k předložení čestného prohlášení k zapojení do svěřenského fondu.

 
30. 07. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Čestné prohlášení - svěřenské fondy

Řídicí orgán OPZ informuje, že byl zveřejněn vzor čestného prohlášení k identifikaci, zda je příjemce vložen do svěřenského fondu.

 
29. 07. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které stanoví:

 
22. 07. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů pro monitorování podpořených osob

Upozorňujeme, že je k dispozici nová verze Pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů platná od 15. 7. 2021.

 
15. 07. 2021
 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 1. 7. 2021 dochází k revizi části metodiky OPZ.

 
25. 06. 2021
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Možnosti financování péče o děti

Zajímá vás, co bude s dětskými skupinami a mikrojeslemi po skončení financování projektů z OPZ? Říkáte si, jaké možnosti financování v příštím programovacím období budete moci využít? Plánujete zřídit novou dětskou skupinu, nebo provozujete mikrojesle? Připravili jsme pro Vás průvodce situacemi, ve kterém najdete všechny informace na jednom místě.

 
14. 06. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 183.