Zpět

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že s účinností od 1. 7. 2021 dochází k revizi části metodiky OPZ.

  • Nová verze Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ je zveřejněna zde.

V dokumentu je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi. Došlo zejména k zapracování zásad odpovědného zadávání v návaznosti na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, dále pravidel pro realizaci a dokladování aktivit projektu realizovaných distanční formou a k zohlednění změn v Dočasném rámci.

Upozorňujeme, že příjemci se musí řídit vždy platnou verzí relevantních pravidel. V případě nejasností týkajících se nových pravidel, kontaktujte pracovníka ŘO, který s vámi ve věci vašeho projektu komunikuje.


 
Uveřejněno: 25. 6. 2021
 
Aktualizováno: 25. 6. 2021
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce