Dokumenty OPZ+

Pravidla pro žadatele a příjemce

  • Obecná a specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Příručka pro hodnotitele

  • Příručka pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo se 40% paušální sazbou

Monitorování podpořených osob

  • Formulář k záznamu charakteristik podpořených osob