Evropské iniciativy/nástroje pro venkov

Praktické pomůcky EK pro projekty ve venkovských oblastech

 

Sada nástrojů pro venkov je komplexní zdroj informací o možnostech financování a podpory EU pro venkovské oblasti v Evropské unii. Usnadňuje tak orientaci v široké škále dostupných programů a iniciativ. Klade si za cíl pomáhat místním orgánům, institucím a zúčastněným stranám, podnikům a jednotlivcům identifikovat a využívat dostupné fondy EU, programy a další iniciativy financování a podpory. Podporovat rozvoj ve venkovských územích.

 

Prozkoumejte pestrou škálu praktických příkladů, případových studií a inspirativních příběhů a získejte informace o tom, jak byly fondy a podpůrné mechanismy EU úspěšně zavedeny ve venkovských oblastech po celé Evropské unii. Najdete mezi nimi i náš projekt OPZ Dobroty s příběhem.

 

Naleznete zde nejnovější informace o Paktu pro venkov a revitalizaci venkova, můžete se spojit s ostatními aktéry a nechat se inspirovat! Prozkoumejte stávající „komunitní skupiny“ a diskutujte o tématech, která vás zajímají. Nebo si založte vlastní skupinu a sdružte tak všechny aktéry kolem jednoho místa nebo tématu.

 

Shromažďuje a sdílí informace o venkově v EU. Poskytuje statistiky, ukazatele a analýzy o venkově. Hodnotí dopady legislativy EU na venkov. Pomáhá lépe porozumět venkovu a podporuje tvorbu politiky pro rozvoj venkova.