DIVERZITA JAKO CESTA K ÚSPĚCHU   Propagační foto

 

 

 

ZÁMĚR PODPORY DIVERZITY A FLEXIBILITY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

 

HLAVNÍ CÍL PODPORY
Zvýšit vědomé uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce v ČR a přispět tím ke snížení  platové nerovnosti.

 

VIZE PODPORY

 

 • Zmizí mýty o ženských a mužských povoláních. 
 • Flexibilita práce umožní zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života.
 • Diverzitní prostředí přinese firmám vyšší zisky, efektivitu práce, angažovanost pracovníků i vyšší odolnost vůči krizím.
 • Diverzita přinese zaměstnancům šanci uplatnit svůj talent a zkušenosti.
 • Přerušení kariéry rodičů v době mateřské a rodičovské dovolené nebude žádnou překážkou pro další kariérní vývoj.
 • Budou odstraňovány bariéry, které ženám ztěžují postup do vyšších manažerských pozic.
 • Ženy na vedoucích pozicích budou společností vnímány jako samozřejmost.

 

POPIS PROBLÉMU
Veškeré nerovnosti mezi muži a ženami na trhu práce dohromady vedou k nejviditelnější nerovnosti – nerovnému odměňování žen a mužů, tzv. gender pay gapu. Gender pay gap počítaný na základě průměrných mezd žen a mužů v ČR dosáhl v roce 2019 výše 18,9 % (průměr EU 14,1 %). Jedná se o 5. největší platový rozdíl v EU.

 

Kořeny problému nerovného odměňování najdeme především:

 

 • ve společenských předsudcích, které udržují genderové stereotypy;
 • při volbě studijního oboru a povolání, např. zejména dívky automaticky vylučují studium technických oborů, v některých případech je jim to okolím rozmlouváno;
 • v nízkém významu rozvoje profesní kariéry ženy plynoucí z přesvědčení, že vynaložená energie se ztrácí ve chvíli odchodu na mateřskou / rodičovskou dovolenou (MD/RD);
 • v nevyužitém pracovním potenciálu žen, jejich odborných i manažerských kvalit, vysokého výkonu, dotahování věcí do úspěšného konce i dobrých vztahů se zaměstnanci. Firmám navíc chybí znalosti, dovednosti nebo finance potřebné pro systematickou změnu firemní kultury;
 • v nedostatečném využívání flexibilních forem práce a udržování pracovních a odborných kompetencí zaměstnanců na MD/RD;
 • ve vnímání péče o dítě jako úlohy specifické pro ženy;
 • v chybějícím promyšleném plánu návratu rodičů malých dětí do zaměstnání;
 • v chybějící systematické a genderově nestereotypní práci s talenty vhodnými pro pozice s rozhodovacími pravomocemi.

 

Propagační foto

 

Leták ke stažení

 

Propagační foto

 

 

#Zpět nahoru