FLEXIBILITA A DIVERZITA JAKO CESTA
 K ÚSPĚCHU  Propagační foto

 

 

BUSINESS CASES

Analýza ekonomického potenciálu žen v sedmi zemích střední a východní Evropy ukázala, že jejich vyšší zapojení na trhu práce by mohlo celému regionu přinést až 146 miliard EUR ročně (20 miliard EUR pro ČR). To představuje zvýšení HDP o 8,3 % nad očekávanou hodnotou.*


Propagační foto

 
 
 
 
 
 
Ženy jsou považovány za efektivní leadry
a to i v dobách krize. Pozitivní hodnocení
ženského leadershipu během první vlny
pandemie Covid-19 výrazně vzrostlo.**
 
 
 
 
 
 
 

Propagační foto

 
 
 
 
Týmy pracující pod vedením žen
prokazují vyšší míru angažovanosti
oproti týmům vedeným muži.
Zaměstnanci oceňují zejména schopnost 
inspirovat, motivovat, intenzivně
komunikovat, 
budovat vztahy
a spolupracovat v týmu.**

 

 

 

 

Propagační foto

 

* Studie McKinsey & Company: Closing the gender gap in Central and Eastern Europe, 2021
** Výzkum Jack Zenger, Joseph Folkman: Women Are Better Leaders During a Crisis, 2020
*** Diverzita.cz/cs/diverzita
 
 
 

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY A STUDIE

How empowering women can benefit Central ane Eastern Europe, McKinsey&Company 2021

Diversity matters, McKinsey&Company 2015
Delivering through diversity, McKinsey&Company 2018
Research: Adding Women to the C-Suite Changes How Companies Think, Harvard Business Review 2021

Three Requirements of a Diverse and Inclusive Culture - and Why They Matter 

for Your Organization, Gallup, Inc. 2018

What Job Seekers Really Think About, Glassdoor Team 2021
Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů, Gender Studies, o.p.s. 2012

Podpora kariérního růstu žen, Petra Kubálková, Gender Studies, o.p.s. 2016

 

Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2015

 

Propagační foto