Investiční podpora stávajících zařízení

 

Propagační foto

MPSV jako vlastník komponenty NPO plánuje vyhlásit výzvu na podporu adaptace stávajících dětských skupin na novelu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále Zákon) včetně navýšení jejich kapacit. 
Primárním cílem výzvy by měla být adaptace dětských skupin zapsaných v Evidenci dětských skupin na nové požadavky kladené na prostory a vybavení zařízení, které přináší novela Zákona platná od 1. 10. 2021, a to zejména zajištění požární bezpečnosti vyplývající z novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Podpořeno bude i navýšení kapacit, tato aktivita však bude nepovinná. 
Vyhlášení výzvy je plánováno po vydání novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, jejíž účinnost je avizována od 1. 8. 2023. 

Podrobnější informace zde: Avízo výzvy č. 4 NPO

Pro případné dotazy k této výzvě můžete využít e-mailovou adresu: npo.adaptaceDS@mpsv.cz