Zpět

Centrum Batole

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017227

- číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014154
- adresa: Sadová 139, Třinec - Kanada, PSČ 739 61
- kapacita: 18 dětí
- celkový harmonogram projektu: provoz od 1.7.2021 do 30.6.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • CENTRUM BATOLE, z.s.
 • IČ: 07460601
 • Sídlo:
  • Město: Třinec
  • Kraj: Moravskoslezský kraj

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 712 988,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 302 292,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
23. 8. 2022