Zpět

DBT-A Dialekticko behaviorální terapie v péči o děti a mladistvé s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017164

Projekt reaguje na zvyšující se počet dětí a mládeže s duševním onemocněním a na neadekvátní systém péče o ně a jejich rodiny v Praze. Přispěje prostřednictvím metody DBT-A pro děti ve věku 14-19 let k jejich psychosociální stabilizaci, lepšímu uplatnění ve společnosti, a i díky odbornému vzdělávání RT posílí systém péče v Praze za pomoci 4 KA: DBT-A pro mladší děti, DBT-A pro dospívající, vzdělávání RT a metodická podpora programu. Podpoříme celkem 125 osob (60 dětí, 60 rodičů, 5 členů RT).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2023
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením, Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Příjemce

 • Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z. ú.
 • IČ: 26996839
 • Sídlo:
  • Ulice: Jičínská
  • Číslo popisné: 1797/39
  • Městská část: Žižkov
  • Město: Hlavní město Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 13000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 2 357 497,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 2 357 497,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k službám
 • Specifický cíl: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
 • Výzva: Podpora sociálního začleňování v Praze

Více informací o projektu


 
25. 3. 2022