Podpora sociálního začleňování v Praze

Číslo: 139

Platnost od: 15. 10. 2020 08:00

Platnost do: 22. 12. 2020 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 11. 2020 08:00

Alokace v Kč: 148 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:07

Specifický cíl:
  • Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení: 

Seminář pro příjemce:

Seminář pro žadatele:


 
Uveřejněno: 15. 10. 2020
 
Aktualizováno: 11. 4. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel