Zpět

Dětská skupina 1st English II (navaz. na p. 6868)

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017108

-číslo projektu podpořeného z OPZ: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006868,
-přesnou adresu místa provozu dětské skupiny :702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a přívoz, budova vily na ulici Sadová č. 1892/41
-kapacitu DS: 23 míst
-celkový harmonogram projektu: 01.01.2021-30.6.2022
- typ zařízení péče o děti předškolního věku: DS dle zák. č. 247/2014 Sb.
- forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • 1st English, s.r.o.
 • IČ: 27834271
 • Sídlo:
  • Ulice: Sadová
  • Číslo popisné: 1892/41
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 492 607,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
2. 11. 2021