Zpět

Dětská skupina Barvička

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017256

Zařízení péče o dítě bude provozováno na adrese Zámecké náměstí 3, 415 01 Teplice. (přímo na kraji Zámecké zahrady)
Plánovaná kapacita zařízení péče o děti po vybudování je 12 míst. Projekt bych chtěla realizovat od 29.6.2022 do 30.9.2023, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování je od 29.6.2022 do 30.9.2022 a předpokládané datum zahájení provozu 3.10.2022.
Po vybudování bude zařízení provozováno jako dětská skupina a bude určena pro veřejnost.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 29. 6. 2022 - 30. 9. 2023
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Severní koruna, z. s.
 • IČ: 13992058
 • Sídlo:
  • Ulice: Nová
  • Číslo popisné: 346
  • Město: Dubí
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 417 03

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 449 460,80
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 255 787,20

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
30. 8. 2022