Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu

Číslo: 141

Platnost od: 29. 4. 2022 09:00

Platnost do: 30. 6. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2022 09:00

Alokace v Kč: 349 480 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:02

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Kontaktní osoby: Pavlína Kozlíková, e-mail: pavlina.kozlikova@mpsv.cz, tel.: +420 771 139 249

Pozor: ŘO upozorňuje na nový termín ukončení podávání žádostí:

Nový termín ukončení podávání žádostí byl stanoven na 30. 6. 2022 12:00 hodin. V době úpravy termínu v ISKP14+ může dojít ke krátkodobému výpadku, kdy nebude možné editovat podané žádosti. Děkujeme za pochopení.

Soubory ke stažení:

Seminář pro žadatele:

Seminář pro příjemce:

Propagační foto

 


 
Uveřejněno: 29. 4. 2022
 
Aktualizováno: 10. 10. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel