Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu

Číslo: 141

Platnost od: 29. 4. 2022 09:00

Platnost do: 8. 6. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2022 09:00

Alokace v Kč: 349 480 000

Poslední aktualizace dat: 16. 5. 2022 09:47:00

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře:

Propagační foto

 


 
Uveřejněno: 29. 4. 2022
 
Aktualizováno: 19. 5. 2022
 
 
Určeno pro: Žadatel