Zpět

Dětská skupina Mia I (2021-2022)

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017082

-číslo projektu podpořeného z OPZ, na který tento projekt navazuje: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008328
-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: Moskevská 1476/42, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
-kapacita dětské skupiny: 12
-harmonogram realizace: od 1.1.2021 do 30.6.2022
- forma dětské skupiny: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2021 - 30. 6. 2022
 • Místo realizace: Ústecký kraj
 • Místo dopadu: Ústecký kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Dětské centrum Mia, z.s.
 • IČ: 06518834
 • Sídlo:
  • Ulice: Severní
  • Číslo popisné: 3597/23
  • Městská část: Severní Terasa
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40011

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 847 322,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 325 998,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 1. 2022