Zpět

Dětská skupina - pokračující projekt

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016978

Záměrem projektu je zvýšit zaměstnanost osob pečujících o malé děti. Od září 2020 bude v provozu nově vzniklá dětská skupina při Domě dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace. Její činnost bude financována v rámci výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, kterou vyhlásila v září 2019 MAS Brána do Českého ráje a to v období od 1. 9. 2020 do s 31. 8. 2022. Tento projekt počítá s prodloužením financování dětské skupiny do 31.12.2022.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2022 - 31. 12. 2022
 • Místo realizace: Královéhradecký kraj
 • Místo dopadu: Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Dům dětí a mládeže STONOŽKA Nová Paka
 • IČ: 70152331
 • Sídlo:
  • Ulice: U Teplárny
  • Číslo popisné: 1258
  • Městská část: Vlkov
  • Město: Nová Paka
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 509 01

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 379 070,25
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 66 894,75

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
7. 9. 2022