Zpět

Dětská skupina - SUNRISE I

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017034

- Žádost navazuje na projekt s registračním číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008353
- adresa místa provozu: Charbulova 100/137, Brno - Černovice, PSČ 618 00
- kapacita dětské skupiny: 10 dětí
- harmonogram projektu: od 1.10.2020 do 31.3.2022
- forma dětské skupiny z hlediska uživatelů: pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • SUNRISE evropský nadační fond
 • IČ: 04154533
 • Sídlo:
  • Číslo popisné: 2
  • Město: Diváky
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 691 71

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 543 617,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 272 403,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
23. 8. 2022