Zpět

Dětská skupina - SVČ Ivančice

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017008

Projekt navazuje již na předchozí realizovaný projekt Dětská skupina - SVČ Ivančice, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008237
Forma dětské skupiny: pro veřejnost
Místo realizace projektu: Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice (přízemí, číslo místností: 109, 110, šatna: 114, WC: 115)
Kapacita skupiny: 12 dětí
Celkový harmonogram projektu: od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2022

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2020 - 30. 4. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
 • IČ: 44946902
 • Sídlo:
  • Ulice: Zemědělská
  • Číslo popisné: 619/2
  • Městská část: Ivančice
  • Město: Ivančice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 664 91

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 700 442,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 300 078,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
23. 8. 2022