Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Jaroslav Mašlaň s.r.o. za účelem zvýšení odborných dovedností a kompetencí zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012861

Projekt řeší prohloubení odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců ve společnosti Jaroslav Mašlaň s. r. o. Společnost se zabývá hostinskou činností. Zaměstnavatel usiluje o rozvoj zaměstnanců pracujících především v oboru gastronomie, aby se zvýšila jejich hodnota a konkurenceschopnost na trhu, která povede k celkovému rozvoji. Zaměstnavatel i zaměstnanci pociťují nedostatečné kompetence hlavně v oblasti technického/odborného vzdělání, měkkých dovedností, a obecného IT.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj
  • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj

Příjemce

  • JAROSLAV MAŠLAŇ s.r.o.
  • IČ: 25827332

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019