Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětská skupina Mia II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014826

V rámci projektu bude provozována dětská skupina s kapacitou 8 dětí. Místem realizace projektu bude Krušnohorská 1566/13, Teplice, 41501 a předpokládaná otevírací doba bude od 8:00 do 16:00 hod. Fáze vybudování bude zahájena od 1. 7. 2019 a bude probíhat až do 30. 6. 2020, tedy 12 měsíců. Následně bude od 1. 7. 2020 zahájena provozní fáze, která potrvá 4 pololetí, tedy do 30. 6. 2022. Zařízení bude určeno pro širokou veřejnost a bude provozováno na základě zákona o dětské skupině.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Ústecký kraj
  • Místo dopadu: Ústecký kraj

Příjemce

  • Dětské centrum Mia, z.s.
  • IČ: 06518834

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019