Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Petr Deutscher

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012862

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 30. 4. 2020
 • Místo realizace: Zlínský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Olomoucký kraj; Jihočeský kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Karlovarský kraj; Kraj Vysočina; Královéhradecký kraj; Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Petr Deutscher
 • IČ: 63707357

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 435 499,20
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
4. 5. 2020