Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Petr Deutscher

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012862

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Zlínský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Plzeňský kraj; Královéhradecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Středočeský kraj; Kraj Vysočina; Olomoucký kraj; Jihočeský kraj; Jihomoravský kraj; Pardubický kraj
  • Místo dopadu: Plzeňský kraj; Středočeský kraj; Olomoucký kraj; Pardubický kraj; Ústecký kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Karlovarský kraj; Kraj Vysočina; Královéhradecký kraj; Jihomoravský kraj

Příjemce

  • Petr Deutscher
  • IČ: 63707357

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019