Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání zaměstnanců SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013039

Projekt zvyšuje odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků společnosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. V projektu realizujeme podnikové vzdělávání zaměstnanců žadatele v souladu s jejich identifikovanými vzdělávacími potřebami.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
  • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj

Příjemce

  • SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.
  • IČ: 25389246

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019