Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013027

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o. prostřednictvím naplánovaných vzdělávacích aktivit.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Středočeský kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Zlínský kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Karlovarský kraj; Královéhradecký kraj

Příjemce

  • PPO GROUP CZ, s.r.o.
  • IČ: 60713445

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019