Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013027

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci zaměstnanců společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o. prostřednictvím naplánovaných vzdělávacích aktivit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Středočeský kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj; Moravskoslezský kraj; Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj; Středočeský kraj; Jihočeský kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Ústecký kraj; Zlínský kraj; Liberecký kraj; Moravskoslezský kraj; Pardubický kraj; Plzeňský kraj; Karlovarský kraj; Královéhradecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • PPO GROUP CZ, s.r.o.
 • IČ: 60713445
 • Sídlo:
  • Ulice: Brněnská
  • Číslo popisné: 2938/25
  • Městská část: Dobšice u Znojma
  • Město: Znojmo
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66902

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 189 280,89
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
18. 12. 2019