Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010085

Projekt je zaměřen na zvyšování efektivity systému řízení úřadu a změn na MHMP prostřednictvím využití a zavádění nástrojů, prvků a principů procesního řízení, které nachází své místo a využití už i v prostředí veřejné správy. Procesní řízení napomáhá optimalizovat její činnosti, zaměřit se na kvalitu poskytovaných služeb a přizpůsobit se novým potřebám a změnám. Realizací plánovaných aktivit získá MHMP přehled procesů vhodných k budoucí standardizaci.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Hlavní město Praha
  • Místo dopadu: Hlavní město Praha

Příjemce

  • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
  • IČ: 00064581

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019