Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Využití nástrojů a prvků procesního řízení pro efektivní řízení úřadu a změn

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010085

Projekt je zaměřen na zvyšování efektivity systému řízení úřadu a změn na MHMP prostřednictvím využití a zavádění nástrojů, prvků a principů procesního řízení, které nachází své místo a využití už i v prostředí veřejné správy. Procesní řízení napomáhá optimalizovat její činnosti, zaměřit se na kvalitu poskytovaných služeb a přizpůsobit se novým potřebám a změnám. Realizací plánovaných aktivit získá MHMP přehled procesů vhodných k budoucí standardizaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2021
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha
 • Cílová skupina: Obce a kraje a jejich zaměstnanci, Volení zástupci

Příjemce

 • HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 • IČ: 00064581
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánské náměstí
  • Číslo popisné: 2/2
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 967 472,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 967 472,50

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa; 4.1 Efektivní veřejná správa
 • Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
 • Výzva: Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha

Více informací o projektu


 
26. 11. 2019