Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo: 118

Platnost od: 15. 3. 2018 08:00

Platnost do: 15. 6. 2018 16:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 3. 2018 09:00

Alokace v Kč: 17 500 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:06:25

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 15. 3. 2018
 
Aktualizováno: 28. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel