Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců TETRA SM

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013427

Žadatel účetní a daňová kancelář TETRA SM s. r. o., zajišťuje odborné poradenství v oblasti daní, účetnictví a zpracování mezd.Nabízí vedení účetnictví, mzdové účetnictví, daňové poradenství a další odborné služby (audity, komunikace s OR, založení nových společností a konání valných hromad).

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Liberecký kraj
  • Místo dopadu: Liberecký kraj

Příjemce

  • Tetra SM s.r.o.
  • IČ: 62025911

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019