Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců TETRA SM

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013427

Žadatel účetní a daňová kancelář TETRA SM s. r. o., zajišťuje odborné poradenství v oblasti daní, účetnictví a zpracování mezd.Nabízí vedení účetnictví, mzdové účetnictví, daňové poradenství a další odborné služby (audity, komunikace s OR, založení nových společností a konání valných hromad).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Liberecký kraj
 • Místo dopadu: Liberecký kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Tetra SM s.r.o.
 • IČ: 62025911
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského náměstí
  • Číslo popisné: 143
  • Městská část: Semily
  • Město: Semily
  • Kraj: Liberecký kraj
  • PSČ: 51301

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 444 992,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 11. 2019