Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců ProSpánek SE

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012612

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností.
Do projektu bude zapojeno celkem 249 zaměstnanců žadatele. Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu,
který definuje potřebná školení na 2 roky. Projektem chceme přispět k efektivnějšímu fungování společnosti, stabilizaci pracovního týmu a posílit tak značku společnosti na trhu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Pardubický kraj
 • Místo dopadu: Pardubický kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • ProSpánek SE
 • IČ: 24148415
 • Sídlo:
  • Ulice: Hybernská
  • Číslo popisné: 1271/32
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 732 132,03
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 11. 2019