Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců ProSpánek SE

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012612

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců v oblasti měkkých a manažerských dovedností.
Do projektu bude zapojeno celkem 249 zaměstnanců žadatele. Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu,
který definuje potřebná školení na 2 roky. Projektem chceme přispět k efektivnějšímu fungování společnosti, stabilizaci pracovního týmu a posílit tak značku společnosti na trhu.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Pardubický kraj
  • Místo dopadu: Pardubický kraj

Příjemce

  • ProSpánek SE
  • IČ: 24148415

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019