Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání společnosti P-PLAST Lom s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013046

Projekt zajistí podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti P - Plast Lom s.r.o.. Cílem projektu je na základě identifikovaných potřeb zaměstnavatele zvýšit, rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti zaměstnanců. Vzdělávacích aktivit se budou účastnit zaměstnanci ze všech profesních úrovní společnosti sahajících od vedoucích až po technické profese. Realizace projektu povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované pracovní síle.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihočeský kraj
  • Místo dopadu: Jihočeský kraj

Příjemce

  • P-PLAST Lom s.r.o.
  • IČ: 01600397

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
22. 11. 2019