Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti NoBugs s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012952

Díky projektu dojde ke zvýšení znalostí a dovedností našich pracovníků a to v oblasti IT a měkkých dovednostech. Toto další vzdělávání zaměstnanců přispěje ke zvýšení kvality našich služeb a celé společnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 29. 9. 2021
 • Místo realizace: Moravskoslezský kraj
 • Místo dopadu: Moravskoslezský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • NoBugs s. r. o.
 • IČ: 29382807
 • Sídlo:
  • Ulice: Obránců míru
  • Číslo popisné: 863/7
  • Městská část: Vítkovice
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70300

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 641 376,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 11. 2019