Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětský klub a příměstský tábor Netolice

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011915

Cílem projekt je poskytnout podporu rodičům s dětmi převážně na prvním stupni ZŠ Netolice prostřednictvím provozu dětského klubu ve školním roce 2021/2022 a příměstského tábora v době letních školních prázdnin v letech 2019 až 2021. Realizace projektu přispěje ke slaďování jejich rodinného a pracovního života a poskytne jim lepší podmínky pro zapojení se na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2019 - 29. 6. 2022
 • Místo realizace: Jihočeský kraj
 • Místo dopadu: Jihočeský kraj
 • Cílová skupina: Osoby pečující o malé děti

Příjemce

 • Město Netolice
 • IČ: 00250601
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové Náměstí
  • Číslo popisné: 208
  • Městská část: Netolice
  • Město: Netolice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38411

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 915 793,75
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 338 081,25

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
4. 5. 2020