Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětský klub a příměstský tábor Netolice

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011915

Cílem projekt je poskytnout podporu rodičům s dětmi převážně na prvním stupni ZŠ Netolice prostřednictvím provozu dětského klubu ve školním roce 2021/2022 a příměstského tábora v době letních školních prázdnin v letech 2019 až 2021. Realizace projektu přispěje ke slaďování jejich rodinného a pracovního života a poskytne jim lepší podmínky pro zapojení se na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihočeský kraj
  • Místo dopadu: Jihočeský kraj

Příjemce

  • Město Netolice
  • IČ: 00250601

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 11. 2019