Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětská skupina Happy Leskava

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014206


-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: U Leskavy 764/20, Brno-Starý Lískovec 625 00
-kapacita dětské skupiny: 15 míst
-celkový harmonogram projektu: od 01.07.2019. do 30.04.2022, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování dětské skupiny: 01.07.2019 do 30.10.2019,
-forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

  • Místo realizace: Jihomoravský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj

Příjemce

  • Daycare Centre, z.s.
  • IČ: 06460453

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
27. 11. 2019