Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Dětská skupina Happy Leskava

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014206


-přesná adresa místa provozu dětské skupiny: U Leskavy 764/20, Brno-Starý Lískovec 625 00
-kapacita dětské skupiny: 15 míst
-celkový harmonogram projektu: od 01.07.2019. do 30.04.2022, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování dětské skupiny: 01.07.2019 do 30.10.2019,
-forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: dětská skupina pro veřejnost

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2019 - 29. 4. 2022
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

Příjemce

 • Daycare Centre, z.s.
 • IČ: 06460453
 • Sídlo:
  • Město: Mokrá-Horákov
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66404

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 4 083 340,50
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 720 589,50

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
12. 2. 2020