Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Rozvoj pracovníků Royal Catering

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012951

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců provozoven společnosti Royal Catering s.r.o. (na HPP a DPČ).
S cílem rozvoje klíčových kompetencí pracovníků jsou plánovány kurzy interpersonálních dovedností a osobnostního rozvoje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 10. 2019 - 13. 10. 2021
 • Místo realizace: Olomoucký kraj; Liberecký kraj; Středočeský kraj; Zlínský kraj; Jihočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Pardubický kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj; Karlovarský kraj; Plzeňský kraj; Ústecký kraj; Jihočeský kraj; Moravskoslezský kraj; Královéhradecký kraj; Olomoucký kraj; Kraj Vysočina; Liberecký kraj; Zlínský kraj; Pardubický kraj; Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Royal Catering s.r.o.
 • IČ: 06722857
 • Sídlo:
  • Ulice: Rybná
  • Číslo popisné: 716/24
  • Městská část: Staré Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 849 828,29
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
26. 11. 2019