Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Odborné vzdělávání zaměstnanců Best-Business

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013947

Pro zvýšení kvalifikace budeme v průběhu dvou let vzdělávat naše zaměstnance v následujících oborech Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, účetní a ekonomické a právní kurzy. Tento projekt zabezpečí střední společnosti zvýšit konkurenceschopnost a to díky zvýšení odbornosti našich zaměstnanců.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • Best - Business,a.s.
 • IČ: 25573322
 • Sídlo:
  • Ulice: Zbraslavecká
  • Číslo popisné: 777
  • Městská část: Zbraslavec
  • Město: Zbraslavec
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67972

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 1 307 706,29
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků; Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Více informací o projektu


 
26. 11. 2019