Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Back

Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX coating - OPZ 97

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013696

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozice.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
 • Místo realizace: Jihomoravský kraj
 • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

Příjemce

 • GUMOTEX coating, s.r.o.
 • IČ: 07417659
 • Sídlo:
  • Ulice: Mládežnická
  • Číslo popisné: 3062/3a
  • Městská část: Břeclav
  • Město: Břeclav
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 69002

Financování (v Kč)

 • Příspěvek Unie: 3 715 438,40
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
13. 2. 2020